Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN

Wyciąg z regulaminu ZSM NR 2 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

1.      Do szkoły przychodzimy na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2.      Szkoła jest otwierana:

- dla dzieci zapisanych do świetlicy o 6.30

- dla uczniów rozpoczynających zajęcia od pierwszej lekcji o 7.45

- dla uczniów rozpoczynających zajęcia później, na przerwie przed lekcją.

3. Wszystkich uczniów obowiązuje schludny, nie wyzywający strój szkolny
i obuwie zmienne (wyjątek stanowią wskazania zdrowotne).

4. Stołówka jest do dyspozycji uczniów:

- dla uczniów klas I – III po 4 lekcji,

- dla uczniów klas IV – VI i gimnazjum po 5 lekcji.

5. W stołówce obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie wobec koleżanek, kolegów i pracowników.

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani.

7. W czasie przerw uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.

8. Z biblioteki szkolnej korzystamy podczas przerw lub poza zajęciami
    w godzinach 8.00 – 14.00

9. Nie przeklinamy, nie używamy wulgarnych słów.

10. Obowiązuje:

       - całkowity zakaz palenia papierosów przez uczniów,

       - zakaz włączania telefonów komórkowych w czasie lekcji.

11. Za zniszczenie mienia szkolnego odpowiadają rodzice.

12. O każdym wypadku poszkodowany musi zawiadomić nauczyciela prowadzącego lekcję, wychowawcę klasy, zgłosić ten fakt w sekretariacie lub w bibliotece.

13. Bez pisemnej zgody (prośby) rodziców uczeń nie może opuścić terenu szkoły w czasie zajęć.

14. Nie wolno na teren szkoły zapraszać i przyjmować koleżanek i kolegów nie będących uczniami ZSM nr 2.

15. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież cennych przedmiotów, np. biżuterii, telefonów komórkowych, odtwarzaczy CD itp.

 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

Aktywny w szkole
aktywny w życiu

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole
nr 17

 


wspiera BADMINTONA