Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH2013/2014

Zajęcia z fizyki w ramach projektu Drogowskazy Współpracy

Zajęcia z matematyki w ramach projektu Drogowskazy Współpracy

Zajęcia z chemii w ramach projektu Drogowskazy Współpracy

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu
Fascynujący Świąt Nauki i Technologii

Koło z języka niemieckiego dla gimnazjum

Koło z języka angielskiego

Zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki

Koło regionalne

Koło ekologiczne

Koło gastronomiczne

Koło komputerowe

Koło religijne

Doradztwo zawodowe

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dla uczniów z dysleksją

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 1-3 PSP

Zajęcia dla uczniów zdolnych klas 1-3 PSP

SKS, Badminton, Lekkoatletyka

Wolontariat

Logopedia

Zajęcia taneczne

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, historii i wos-u, języka angielskiego, języka niemieckiego

Zajęcia wspierające przygotowanie uczniów kl. 6
do sprawdzianu szóstoklasisty

 


 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

 

 

 

 


wspiera BADMINTONA