Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

SAMORZĄD


 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2014/2015

Przewodniczący SU – Dominika Kopeć
Zastępca -  Kamil Strychacz
 Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Miejskich nr 2, w celu zapewnienia ochrony praw ucznia powołuje się Rzecznika Praw Ucznia.

W roku szkolnym 2012/2013 do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia została wybrana pani Aleksandra Stelmach.

Do uprawnień Rzecznika Praw Ucznia należy:

1. opiniowanie dokumentów wewnątrzszkolnych dotyczących praw                   
    i obowiązków ucznia
2. prowadzenie edukacji o zakresie Praw Ucznia i Dziecka
3. informowanie organów szkoły o zagrożeniach łamania Praw Ucznia
4. zgłaszanie opinii i wniosków do organów szkoły.

W swoim działaniu Rzecznik Praw Ucznia :

1. wyraża opinię o dokumentach szkoły dotyczących praw ucznia
2. udziela porad o zakresie praw ucznia, możliwości i trybie załatwienia spraw
    spornych
3. sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedstawienia go
    Dyrektorowi Zespołu
4. może wnosić propozycje zmian do Statutu Szkoły.

 


 

 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

Aktywny w szkole
aktywny w życiu

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole
nr 17

 


wspiera BADMINTONA