Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

INFORMACJE DLA RODZICÓW


PKO BP S.A. o Kędzierzyn-Koźle  32 1020 3714 0000 4102 0322 4755


Adres Poczty elektronicznej Rady Rodziców:

rrzsm2@wp.pl
 PSO

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2014/2015

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2014/2015

 Polisa ubezpieczeniowa PZU

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
 Drodzy Rodzice – Ważne!

Informujemy, że od roku szkolnego 2014/2015 udzielaniem informacji, wydawaniem stosownych wniosków, rozpatrywaniem oraz  przyznawaniem „Stypendium Szkolnego” zajmuje się :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Parter i I piętro
telefon: 77 483-59-49 (sekretariat)
fax: 77 483-59-49
e-mail: mops@mops-kkozle.pl 
 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Inne dokumenty szkolne
 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2014/2015


 Nieobecności - procedury

- nieobecność ucznia powyżej 5 dni wychowawca zobowiązany jest traktować jako konieczność wymagającą interwencji – kontakt telefoniczny z rodzicami dla wyjaśnienia przyczyn,

- podczas godzin wychowawczych wychowawca dokonuje analizy nieobecności,

- w razie stwierdzenia pojedynczych godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, po konsultacji z odpowiednim nauczycielem przedmiotu,  wychowawca kontaktuje się z rodzicem,

- rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność do 7 dni od ustania nieobecności (w razie przewidywanej nieobecności długotrwałej najpóźniej po upływie pięciu dni od rozpoczęcia nieobecności),

- rodzic zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecności ucznia na bieżąco (bez zbędnej zwłoki), usprawiedliwiając nieobecność zobowiązany jest wiedzieć w jakie dni uczeń nie był obecny w szkole (w przeciwnym razie wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności),

- wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia niezgodnego z prawdą (zwłaszcza udzielanego w formie ustnej),

- w razie braku reakcji ze strony rodziców mimo podejmowanych przez wychowawcę środków zaradczych (rozmowy telefoniczne, wezwania do szkoły, rozmowy dyscyplinujące z uczniem oraz rodzicem itp.), oraz utrzymujących się nieusprawiedliwionych nieobecności (całych dni i pojedynczych godzin) wychowawca ma obowiązek zgłosić  się do pedagoga szkolnego w celu zredagowania upomnienia dla rodziców (podając ilość nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin w danym semestrze).

 


 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

 

Aktywny w szkole
aktywny w życiu

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole
nr 17

 


wspiera BADMINTONA