Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

RADA RODZICÓWSkład Rady Rodziców:

                   Przewodniczący RR  - p. Grzegorz Cylok - Sokołowski

                   Członek Zarządu RR - p. Radosław Dziedzic

                   Członek Zarządu RR - p. Grzegorz Cybulski

                   Członek Zarządu RR - p. Maciej Kopeć
 


 
Konto Rady Rodziców:

PKO BP S.A. o Kędzierzyn-Koźle  32 1020 3714 0000 4102 0322 4755


Adres Poczty elektronicznej Rady Rodziców:

rrzsm2@wp.pl
 Rok szkolny 2014/2015

***

Uchwała z 09 września 2014 r.
Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu
w sprawie składki na Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół Miejskich nr 2
w Kędzierzynie – Koźlu


***


 Rok szkolny 2013/2014

Uchwała - składki                Oznaczenie dróg
    
   
 
 Pisma w sprawie przejścia dla pieszych

Wniosek szkoły i Rady Rodziców o zmianę organizacji ruchu

 Uchwała nr 3/2011/2012 z 19 września 2011 r.
Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie –Koźlu

w sprawie składki na Komitet Rodzicielski
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie– Koźlu

 Strategia Oświaty - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Pismo ZSM 2 w sprawie projektu strategii oświaty

Strategia rozwoju Oświaty KK 2011-2015

 Sprawozdanie Rady Rodziców
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu z działalności w roku szkolnym 2010/2011

Rozliczenie finansowo - księgowe Rady Rodziców
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu
w roku szkolnym 2010/2011

                                  
 


        Pismo w sprawie MZK

        Pismo w sprawie ul. Kłodnickiej

 


        Odpowiedź ZDW Opole dotyczy ul. Kłodnickiej z 2010

        Odpowiedź UM K-Koźle dotyczy ul. Kłodnickiej

        Odpowiedź PZD K-Koźle dotyczy ul. Szymanowskiego
 W dniu 10 grudnia 2010 roku odbyło się w szkole spotkanie Dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr 2 z nowo wybranymi Radnymi Rady Miasta i Powiatu Kędzierzyn – Koźle oraz Przewodniczącym Rady Osiedla.

Wszyscy zaproszeni goście przybyli, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Obecni byli:

-         Pan Rafał Olejnik – Przewodniczący Rady Miasta

-         Pani Dorota Tomala – Radna Rady Powiatu

-         Pani Ewa Odulińska – Radna Rady Miasta

-         Pani Halina Mińczuk – Radna Rady Miasta

-         Pan Mirosław Wantuła – Radny Rady Miasta

-         Pan Wiesław Księski – Przewodniczący Rady Osiedla Kłodnica.

Na spotkaniu omówiono wszystkie problemy remontowo – inwestycyjne, z jakimi boryka się nasza szkoła oraz problemy funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej. Rozmawiano również o boisku i zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Przedmiotem rozmów była także współpraca z Przedszkolem nr 17, które reprezentowane było przez Panią Dyrektor i Radę Rodziców.

Oczekiwania zostały przekazane, a nasze problemy przyjęte ze zrozumieniem. Świadomi jesteśmy, że nie wszystkie tematy będą rozwiązane od razu, ale najważniejsze jest to, że już nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na pomoc instytucji, która odpowiada za funkcjonowanie i remonty szkół. Tą instytucją jest Urząd Miasta i jego Radni od których zależy podział środków finansowych. Co należy podkreślić, i o czym mówili Radni, było to pierwsze od wielu lat, tak szerokie przedstawienie problemów naszej szkoły. Wcześniej te tematy nie były podejmowane na tak szerokim i mogącym mieć wpływ na finansowanie prac forum.

Goście zaproponowali cykliczność takich spotkań i szeroką współpracę.
         Pismo w sprawie sali gimnastycznej i REGULAMIN
 PLAKAT informujący o działalności Rady Rodziców
 


Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie
i Sympatycy Zespołu Szkół Miejskich nr 2.

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Szanowni Państwo, prosimy o wsparcie inicjatyw, które pozwolą na stworzenie godnych warunków nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w szkole i na jej terenie.

Chcemy, aby dzieci chętnie tu przychodziły i miło spędzały czas, a szkoła kojarzyła się nie tylko z nauką i obowiązkiem, ale również z miłą zabawą i wspaniałymi wspomnieniami.

W celu wsparcia naszej działalności  pomocy finansowej szkoły prosimy bez skrępowania:) korzystać z numeru konta widocznego na stronie internetowej. Decyzję o przeznaczeniu zebranych pieniędzy będzie podejmowała cała Rada Rodziców czyli przedstawiciele wszystkich klas.

WASZE PIENIĄDZE NIE BĘDĄ ZMARNOWANE !!!


 
JUŻ DZIAŁAMY!

W ramach działalności bieżącej Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miejskich nr 2 wystosowała pisma do stosownych organów decyzyjnych
z informacjami, które dla Naszej Szkoły są bardzo ważne w kontekście nadchodzącej zimy oraz dalszej egzystencji i możliwości realizacji zadań do których placówka jest powołana.

     PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH   UL. SZYMANOWSKIEGO

     

       UL. KŁODNICKA                  KANAŁ KŁODNICKI

     

INWESTYCJE SZKOLNE       

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

Aktywny w szkole
aktywny w życiu

 

 

 

Publiczne Przedszkole
nr 17